Wybraniec

28 lutego 2013

Wybraniec Wybraniec to osoba szczególna i charakterystyczna. To – jak sama nazwa wskazuje – ktoś wybrany. Wybrany przez nas albo przez kogoś w jakimś konkretnym celu. Ma czemuś przewodzić lub też ma do spełnienia pewną misję, zazwyczaj o ogromnym zasięgu, gdzie w grę wchodzą naprawdę poważne stawki. Wybraniec musi posiadać odpowiednie cechy charakteru, ażeby mógł tym wybrańcem być. Na pewno powinna być to osoba charyzmatyczna, ciesząca się ogólnym zaufaniem i szacunkiem, osoba potrafiąca nie tylko rozmawiać z ludźmi, ale przede wszystkim umiejąca ich słuchać i potrafiąca wyciągać z tego, co usłyszała, odpowiednie wnioski. Wybraniec to ktoś, do kogo reszta ludzi pochodzi z ogromnym respektem – i to nie w tym sensie, że się go boi, ale w tym, że go słucha, a to co mówi, uznaje za bardzo mądre i słuszne. Wybraniec ma przed sobą z reguły trudne zadanie do wykonania, na pewno nie ma łatwego życia, chociaż bez wątpienia nie jest ono nudne. Żywot wybrańca, choć wyboisty, obfituje w wiele zaskakujących zdarzeń.